Noticia de Alemaña en lingua alemá

Misión

é ofrecer noticias e información en absolutamente forma pura.

Non só estimacións de noticias

Pode formar a súa actitude para a noticia, os editores de ningún xeito pretende impoñer a lectores de opinión. Ao mesmo tempo, estamos sempre felices cando deixar os seus comentarios á noticia publicada e participar en discusións. O uso de calquera material publicado na páxina web. permitido só co consentimento do titular do dereito e suxeito a publicar unha ligazón para a fonte. Todos os dereitos para os materiais publicados na páxina web están protexidos pola lei alemá. Nome de dominio propietario: Compañía: operador de rexistro do Certificado Electrónico

About